QS Trading AB (559443-2949) nedan kallat Auktionbolaget, är ett privatägt auktionsbolag som företräder och har förmedlingsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon. Auktionsbolagets uppdrag är att genom auktioner på internet förmedla objekt från dessa säljare (nedan kallat uppdragsgivare) till högstbjudande budgivare (nedan kallat köpare).

Auktionsbolaget förmedlar objekt mellan köpare och säljare via internetauktioner.  Samtliga objekt säljs på auktion.

Auktionsbolaget friskriver sig från ansvar för skada, förlust, följdskador som kan drabba säljare eller köpare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem och dylikt. Auktionsbolaget har inget ansvar för att bud inte registreras.

Efter avslutad auktion tar Auktionsbolaget kontakt med budgivaren som har högst bud, via e-post eller telefon inom 72 timmar. Avsänd faktura anses som tagen kontakt.

Användare

För att kunna delta i auktioner som säljare eller köpare måste du registrera dig som användare samt acceptera Auktionsbolaget:s köpvillkor. Du kan registrera dig som svensk privatperson, svenskt företag eller utländskt företag.

Det är användarens ansvar att ange rätt kontaktuppgifter på sitt konto.

Du måste vara över 18 år för att kunna registrera dig som användare.

Auktionsbolaget har rätt att spärra en användare som Auktionsbolaget misstänker missbrukar sitt köparkonto, inte uppfyller köpvillkoren eller inte följer uppgjorda överenskommelser.

Att registrera ett konto i falskt namn eller någon annans namn kan leda till polisanmälan.

Auktionsbolaget hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du registrerar dig ger du Auktionsbolaget tillstånd att använda dina uppgifter för att Auktionsbolaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

Säljaren har ansvar för auktionens objekt. Auktionsbolaget är förmedlare, aldrig ägare eller säljare av objekten. Ägarbyte av registrerade objekt hos Transportstyrelsen sker enbart administrativt för att kunna administrera fordonsregistreringar.

Försäljningsobjekt

Alla auktionsobjekt säljs i befintligt skick. Objekten kan ha brister och fel, då de är begagnade föremål. Auktionsunderlaget består av text och bilder. Det kan inte garanteras att bilderna exakt återger objektens färg, form och storlek.

Auktionsbolaget besiktigar inte auktionsobjekten. Det är säljarens ansvar att alla uppgifter i objektsbeskrivningarna är korrekta. Är väsentliga uppgifter i beskrivningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet.

Fysiska visningar av objekt innan avslutad auktion erbjuds normalt inte. Vid undantag framgår det i auktionsunderlaget.

Auktionsbolaget säkerställer att de objekt som säljs inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder inte belastar köparen.

Omregistrering och ägarbyte av registrerade fordon sker vanligtvis under de första dagarna efter hämtning. Om ett fordon har en leasingspärr kan ägarbytet i vissa fall ta mer än två veckor.

Om ett objekt beskrivs som reparationsobjekt i auktionsunderlaget har det inte fått en fullständig kontroll eller provkörning av säljaren eller Auktionsbolaget. Objektet kan sakna delar eller ha fler fel än de som beskrivs i auktionsunderlaget. Reparationsobjekt kan inte reklameras. Personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 30 000 kronor räknas som reparationsobjekt.

Budgivning

Det finns möjlighet att lägga autobud, vilket innebär att Auktionsbolaget lägger bud åt dig upp till ditt maxbelopp. Ditt maximala autobud syns inte för övriga budgivare. Om två budgivare lägger samma bud prioriteras budet som blev lagt först.

Reservationspris är det på förhand lägsta pris som säljaren accepterar. På objektets sida framgår det om reservationspriset har uppnåtts eller inte.

Samtliga bud är bindande, även om budet inte har uppnått reservationspriset vid auktionsavslut. Om reservationspriset inte har uppnåtts är lagda bud bindande i två arbetsdagar efter auktionen är avslutad. Köparen förbinder sig att vara tillgänglig för Auktionsbolaget under denna period.

Auktionen förlängs med två minuter om ett högre bud läggs inom två minuter före angiven avslutstid.

Auktionsbolaget har inget ansvar om bud inte registreras.

Betalning

Om du har vunnit en budgivning och reservationspriset är uppnått, skickas en faktura till dig via mejl från Auktionsbolaget.

Om du har vunnit en budgivning och reservationspriset är uppnått, skickas en faktura till dig via mejl från Auktionsbolaget. Betalningen ska vara Auktionsbolaget tillhanda senast sju dagar efter att köparen mottagit fakturan. Betalning sker med befriande verkan till xx.

. Betalningen ska vara Auktionsbolaget tillhanda senast sju dagar efter att köparen mottagit fakturan. Betalning sker med befriande verkan till xx.

Köpesumman utbetalas till säljaren 14 dagar efter utlämning.

Köparen kan inte hämta ett objekt innan full betalning har erhållits.

Moms tillkommer på samtliga objekt, om inget annat specifikt anges.

På samtliga objekt tillkommer en serviceavgift som varierar i storlek beroende på slutpris. Serviceavgiften visas i annonstexten vid objektet när du är inloggad som köpare.

Om köparen inte har betalat och/eller besiktigat objektet på plats inom avtalad tid, annulleras affären och köparen debiteras serviceavgiften. Även vid nyttjandet av ångerrätten ska köparen betala serviceavgiften.

Hämtning

Köparen ska hämta det inropade objektet på den ort som står i auktionsunderlaget, efter att ha bokat tid med säljaren.

Innan köparen kan hämta det inropade objektet måste fakturan bli registrerad som betald hos Auktionsbolaget. När betalningen har registrerats skickas kvittot via mejl och köparen får ett upphämtningskvitto med kontaktuppgifter till säljaren. Köparen tar kontakt med säljaren och bokar en upphämtningstid. Om inget annat anges har köparen ansvar för upphämtning, lastning och eventuell nedmontering av objektet.

Köparen ska hämta köpt objekt senast 12 dagar efter att Bidmore har skickat bekräftelse om mottagen betalning, med säljarens kontaktuppgifter.

Köparen har 12 dagar på sig att hämta objektet efter avslutad auktion. Om ett objekt inte har hämtats inom 12 dagar har Auktionsbolaget rätt att ta ut en avgift om minst 500 kronor (exklusive moms) per påbörjad vecka därefter.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt, vilket innebär att köparen ska undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till auktionsunderlaget, vid upphämtningen.

Säljaren och Auktionsbolaget är inte ansvariga för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen.

När köparen hämtar inropat objekt ska koden på upphämtningskvittot stämma överens med säljarens utlämningskvitto. Båda kvittona har Auktionsbolaget som avsändare. Utlämningskvittot ska signeras av köparen och säljaren.

Transport ingår inte i köpet.

Om köparen anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses det som godkänt av köparen när objektet lämnar upphämtningsplatsen. Säljaren ansvarar inte heller för fel som uppkommer efter hämtning.

Varken säljaren eller Auktionsbolaget ansvarar för fel på objekt eller egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

Om säljaren inte kan ge köparen möjlighet att hämta objektet inom 12 dagar har köparen rätt att antingen kräva att köpet fullföljs eller att häva köpet. Om det för säljaren skulle föreligga ett oöverkomligt hinder eller innebära orimliga uppoffringar, är säljaren inte skyldig att fullfölja köpet. Köparen är alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

Säljaren har inget ansvar för de fall där objekt som inte hämtas i tid får ett försämrat skick.

För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar, eller annan tidsperiod som anges i auktionsunderlaget, har uppdragsgivaren genom Auktionsbolaget rätt att häva köpet och på nytt lägga ut objektet till försäljning.

Säljaren och Auktionsbolaget har rätt att ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen. Om försäljningspriset inte täcker säljarens och/eller Auktionsbolaget skador och kostnader för nyförsäljning ska köparen betala mellanskillnaden. Om objektet inte kan säljas eller om priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning får säljaren och Auktionsbolaget skrota, återvinna eller slänga objektet efter att köparen underrättas med senast kända kontaktuppgifter.

EU-försäljning & export

Som utländsk köpare är du skyldig att genast efter hämtning av ett objekt exportera det ut ur Sverige.  Auktionsbolaget tar inte på sig rollen som exportör vid försäljningar till utländska köpare.

Moms ingår alltid på fakturan, om inget annat anges. Om ditt konto är registrerat som ett utländskt företag, och har ett giltigt VAT-nummer, kan du be om att få momsen återbetald av Auktionsbolaget. Då måste du skicka giltiga exporthandlingar till Auktionsbolaget senast 10 dagar efter hämtning.

Vid EU-försäljning behöver Auktionsbolaget:
1)    Undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel.
2)    Fakturan från transportföretaget.
3)    Auktionsbolaget:s exportdeklaration, som du får i samband av upphämtning av objektet.
4)    Ditt företags IBAN- och Swiftnummer.

Vid export utanför EU behöver Auktionsbolaget:
1)    Tulldokument.
2)    Auktionsbolaget:s exportdeklaration, som du får i samband av upphämtning av objektet.
3)    Ditt företags IBAN- och Swiftnummer.

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

Ångerrätt och reklamation

Som näringsidkare har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande.

För konsumenter gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vilken ger 14 dagars ångerrätt från och med den dag då du får objektet i din besittning.

Om du vill utöva ångerrätten ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, kontakta Auktionsbolaget och lämna eller skicka tillbaka objektet. Köparen står för kostnaden för returen. Återbetalning sker inom 14 dagar efter att du har kontaktat Auktionsbolaget och efter att objektet har tagits emot i retur. Ett returnerat objekt ska vara i samma skick som när du mottog det. Retur är inte möjligt av ett objekt som är modifierat, reparerat eller har skador som inte fanns då köparen fick det i din besittning.

Om du har brukat objektet i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (max 10 kilometer för fordon eller en timme för maskiner) tar Auktionsbolaget ut en kostnad motsvarande marknadsmässig hyra av likvärdigt objekt.

Serviceavgiften omfattas inte av ångerrätten, då service redan är utförd.

Om objektet är ett registrerat fordon behöver köparen ge Auktionsbolaget fullmakt att genomföra ägarbyte av objektet till en ny ägare, samt att genomföra försäljning av objektet på det sätt som Auktionsbolaget anser vara lämpligt. Fullmaktsblanketten ska undertecknas av köparen.

Auktionsbolaget står inte som part i en reklamation utan är endast förmedlare av objekten. Auktionsbolaget är inte juridiskt ombud för säljaren.

Eventuella reklamationer ska göras via mail till Auktionsbolaget, innan köparen har transporterat bort objektet från säljarens hämtningsplats.

Vid reklamation ersätts varken direkta eller indirekta förluster av säljaren eller Auktionsbolaget.

Auktionsbolaget ska alltid meddelas innan någon reparation genomförs. Eventuella kostnadsförslag ska alltid godkännas av Auktionsbolaget i förväg. Köparen har ingen rätt till ersättning om reparationen genomförs innan godkännande har lämnats.

Tekniska och manuella fel

Auktionsbolaget reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på hemsidan. Auktionsbolaget har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Auktionsbolaget har också rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Auktionsbolaget tar inte ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud inte har registrerats, problem med Internet, dator med mera.